(1)
Suseno, W. . MODEL RANCANG BANGUN TEOLOGI GEREJA CHARISMATIK WORSHIP SERVICE JAKARTA DALAM MENGHADAPI TREND ISU-ISU TEOLOGI PERTUMBUHAN GEREJA MASA KINI. didache 2020, 1, 109-132.