[1]
W. . Suseno, “MODEL RANCANG BANGUN TEOLOGI GEREJA CHARISMATIK WORSHIP SERVICE JAKARTA DALAM MENGHADAPI TREND ISU-ISU TEOLOGI PERTUMBUHAN GEREJA MASA KINI”, didache, vol. 1, no. 2, pp. 109–132, Jun. 2020.